ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

  • พิมพ์

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กฉ ๙๙๖๐ ราชบุรี 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ ๘๔๖ ราชบุรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

New layer...