ประวัติความเป็นมา

 

             สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น(สร้างทดแทนอาคารเดิม) บนเนื้อที่ของที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ริมของแควอ้อม ติดกับที่ว่าการอำเภอวัดเพลง

              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง มี รพ.สต. ในสังกัดทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านเวียงทุน(อุดมธรรมอุปถัมภ์), รพ.สต.เกาะศาลพระ, รพ.สต.จอมประทัด และรพ.สต.บ้านปากสระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง ตั้งอยู่ เลขที่ 4 หมู่ 5 ถนนราชบุรี - วัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 7070 โทร. 0-323--9302 โทรสาร. 0-3239-93027 , Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.